Real Exside

คำถามที่พบบ่อย

เรามีคำตอบให้คุณ

คำถามทั่วไป

Crowdfunding เป็นการระดมทุนโดยนักลงทุนหลายรายจะมาเจอกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อหาเงินทุนหรือลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณสามารถลงทะเบียนใส่ข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ในเว็บไซต์ของเรากำหนดเพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุน

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันในการลงทุน (นักลงทุน) หรือแม้แต่เจ้าของทรัพย์สินที่กำลังรอการระดมทุน

หรือใครก็ตามที่หาผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าเงินฝากธนาคาร

  1. นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะต้องการเป็นเจ้าของหรือปล่อยเงินกู้ระยะสั้นให้กับผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์
  2. เจ้าของอสังหาริมทรัพท์ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนหรือปรับปรุงในอสังหาริมทรัพท์

คุณสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท หรือ 345$ เราไม่กำหนดจำนวนเงินสูงสุดในการลงทุน

เราให้บริการอสังหาริมทรัพย์ 5 ประเภท

  1. อาคารสำนักงาน
  2. ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์
  3. โครงการพัฒนาใหม่
  4. เชิงพาณิชย์
  5. สินทรัพย์พิเศษ

มันให้รายได้ที่มั่นคงโดยดอกเบี้ยและยังช่วยให้นักลงทุนได้รับกำไรจากการแข็งค่าของทรัพย์สินในอนาคต

RealExside ก่อตั้งโดยคุณเวทวิบูล ภูมิผิวและคุณธันวา มหิทธิวาณิชชา
คุณเวทวิบูลดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท RealEside ดูแลเกี่ยวับงานบริหารและการดำเนินงานในบริษัท รวมทั้งยังรับผิดชอบงานฝ่ายขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Talad Invoice ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Invoice financing

คุณธันวาดำรงตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท RealExside ในฐานะนักลงทุนเขายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาต่าง ๆ กับองค์กรสาธารณะและรัฐบาลไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายทางกฎหมาย